Dashboard!

Põlluharimine

Põllutöömasinatega töötamisel liinide kaitsevööndis mingeid piiranguid ei ole. Juhtmete all ja neile lähemal kui 5 meetrit tuleb vältida selliste masinate ja mehhanismide kasutamist, mille töökõrgus võib ületada 4,5 meetrit (nt tõstukid, laadurid jms). Eriti ettevaatlik tuleb olla masinatega mastide lähedal liikudes, sest masti tõmmitsatesse takerdumine või mastiga kokkupuude võib luua ohtliku olukorra ja kaasa tuua tekitatud kahjude hüvitamise nõude.

Kui siiski juhtub, et masinaga sattutakse juhtmetele ohtlikult lähedale ja on toimunud ülelöök või masin sattunud pinge alla, siis tuleb tegutseda järgnevalt:

  • vältida töömasinast väljumist, sest esialgu ollakse nii väljaspool ohtu;
  • kui masin ei ole juhtmesse kinni jäänud, siis üritada eemalduda masinaga esialgsele liikumisele vastassuunas;
  • kui masina rehvid suitsevad või on süttinud, väljuda masinast (hüppega) seda maapinnal olles puudutamata. Seejärel tuleb eemalduda masinast vähemalt 20 meetri kaugusele vältides astumist, kus mõlemad jalad üheaegselt puudutavad maapinda (nii on võimalik vältida sammupinge alla sattumist);
  • teatada juhtunust päästeametile ja kindlustada õnnetuspaigas valve kuni elektriala asjatundjate saabumiseni, et vältida kõrvaliste isikute ohtu sattumist.