Dashboard!

Ülevaade

Käesoleva aasta II kvartalis olid Eleringi äritulud 18,9 miljonit eurot, ärikasum 2,1 miljonit eurot ja puhaskasum 0,6 miljonit eurot.

Teine kvartal möödus prognoositust paremini. Sisemaine elektri ülekanne suurenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 2,5% peamiselt tänu külmematele ilmadele. Tulud kasvasid 2,7 miljoni euro võrra, ärikulud ainult 1,3 miljoni euro võrra. Finantskulud vähenesid 0,3 miljonit eurot, mille tulemusena puhaskasum suurenes kokku 1,8 miljonit eurot.

Jätkus intensiivne investeerimine elektrisüsteemi - rahavood põhivara investeeringute finantseerimiseks ulatusid 18,4 miljoni euroni. Võrreldes aastataguse ajaga on põhivarad bilansis kasvanud 53 miljoni euro võrra 432 miljoni euroni. Investeerimine hoogustub aasta teisel poolaastal veelgi, mil prognoosime investeeringute mahu enam kui kahekordistumist võrreldes esimese poolaastaga.