Dashboard!

Aastaprognoos

Allpool olevates failides on ära toodud aastaprognoosid Eesti elektrisüsteemi tarbimise, tipukoormuste ja ülekandevõimsuste kohta. Prognoosid on esialgsed ja täpsustuvad bilansiplaneerimise käigus.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Ulekandevoimsused 2017 13.10.2016 63.00 KB
Tarbimise prognoos 2017 30.09.2016 39.50 KB