Dashboard!

Aastased kohustused

Igaaastased kohustused seoses taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetuste rahastamise lisakulu määramiseks:

1. november - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja saadavad Eleringile järgmise kalendriaasta osutatavate võrguteenuste mahu ja tootjaliini kaudu tarbitava elektrienergia koguse prognoosi.

1. detsember - Elering avaldab järgmise kalendriaasta taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetuse rahastamise lisakulu oma kodulehel.