Dashboard!

Alajaamadega seotud keskkonnamõjud

Eleringile kuulub 145 alajaama, mille käitamisel kujutavad kõige suuremat keskkonnaohtu trafodes ja muudes seadmetes sisalduv õli ning seadmete kasutatav elegaas (SF6). Möödunud aasta lõpu seisuga oli Eleringi seadmetes 5986 tonni õli ja 10 845 kilogrammi elegaasi. Elegaasi võimalike lekete leidmiseks soetas Elering 2013. aastal ligi 100 000-eurose mõõtekaamera.

Investeeringud alajaamade õlipüüdmisseadmetesse

2013. aastal jõudis lõpule kümmekond aastat väldanud projekt õlipüüdmissüsteemide rajamiseks trafodest lekkida võiva õli kogumiseks. Viimasena uuendasime Audru, Mõniste ja Risti alajaamade õlipüüdmissüsteeme, millele kulus eelmisel aastal ligi 90 000 eurot. Sellele summale lisandub aastas kümneid tuhandeid eurosid õli ja muude keskkonnaohtlike ainete utiliseerimisele ning õlipüüdurite hooldamisele tehtavaid kulutusi.
Lisaks asendab Elering ohutuse eesmärgil alajaamades kasutatavad õlitäitega võimsuslülitid keskkonnasõbralikemate vastu. Alajaamade keskkonnariske jälgivad pidevalt alajaamade töö eest vastutavad käidukorraldajad.

Müra

Müra võib olla oluline reostuse allikas ning Elering teadvustab seda. Kõik uued trafod ehitatakse vastavalt rangetele normidele ning eelistatakse tarnijaid, kelle trafode müratase on madalam. Eriti ranged on müra lubatud piirnormid looduskaitsealadel. Müra leviku vähendamiseks on Elering kriitilisemates kohtades varustanud trafod müratõketega. Aastas viib Elering läbi 3-4 mürataseme mõõtmist ning need on kinnitanud müra jäämist normide piiresse.