Dashboard!

Andmelao tehniline juhend ja kasutamise leping

Andmelao süsteemi kasutajal (võrguettevõtja ja avatud tarnija) võimaldatakse kasutada Andmeladu mõõteandmete vahetamiseks ning elektri- ja võrgulepingutega seotud teabe edastamiseks, salvestamiseks, muutmiseks, täiendamiseks ja teiste elektrituru avanemisest tulenevate toimingute teostamiseks.

Kasutajale tagatakse Andmelao vahendusel õigus järgmiste toimingute tegemiseks: mõõteandmete juurdepääs, päringute teostamine, jm. toimingud, mis on vajalikud turuosaliste vahel andmete vahetamiseks. Kasutaja on seejuures kohustatud esitama Andmelattu vastavad võrgu- ja müügilepingute kehtivuse andmed ning mõõteandmed.

Juurdepääs Andmelao kasutamiseks on Eestis tegutsevatel võrguettevõtjatel ja avatud tarnijatel. Süsteemi live-keskkonnaga liitumiseks sõlmib osapool Eleringiga Andmelao kasutamise lepingu. Tehniline Andmelaoga liitumise juhend on lepingu lahutamatuks lisaks.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Andmeladu. Kasutamise ja liitumise juhend 201704 10.04.2017 906.31 KB
AVP kasutamise leping GO OS LO 2016 27.07.2016 30.84 KB

Lisainfo