Dashboard!

Andmevahetus avatud turu tingimustes

Elektrituruosaliste tegevusvabaduse tagamiseks ning elektrituru efektiivseks toimimiseks peavad osapooled erinevat laadi infot vahetama. Seejuures on andmevahetuse puhul oluline turuosaliste võrdne kohtlemine ning turuosaliste rollide selge jaotus.

Elektrituru seaduse kohaselt toimub kogu andmevahetusprotsess Eesti avatud elektriturul andmevahetusplatvormi ehk Andmelao kaudu. Andmeladu peab tagama efektiivse ja turuosaliste võrdse4 kohtlemise printsiipe arvestava andmevahetuse protsessi elektrituru täielikul avamisel.

Andmelao süsteem koosneb tarkvara ja riistvara lahendusest, kus hallatakse elektrienergia mõõteandmete vahetamist turuosaliste vahel, toetatakse elektrienergia tarnijate vahetuse protsessi turul ja säilitatakse mõõteandmeid. Andmelaos kodeeritakse Eesti elektriturul tegutsevad turuosalised, samuti kõik turuosaliste vahelist elektrienergia liikumist mõõtvad mõõtepunktid. Kodeerimine annab aluse turuosaliste õiguste, samuti tarneahelate defineerimiseks.