Dashboard!

Andmevahetuse vormid

Süsteemihaldur kasutab bilansihaldusega seotud andmevahetuseks formaate bilansiplaanidele ja reguleerimispakkumistele.

Bilansiplaanide esitamise vormid

Bilansiplaanide esitamise formaat põhineb ETSO XML sõnumite standardil. Formaadi detailne kirjeldus on toodud bilansilepingu lisaga nr 2 ja ENTSO-E veebilehel aadressil https://www.entsoe.eu/publications/electronic-data-interchange-edi-library/Pages/default.aspx.

Bilansiplaanid esitatakse süsteemihaldurile elektroonselt e-postile bms@estbms.eu.

Bilansiplaani formaadi näidis ja juhend