Dashboard!

Balti-Tartu-Valmiera liin

Balti-Tartu-Valmiera 330 kV õhuliinide rekonstrueerimine

Liinide rekonstrueerimise aastad:
Balti-Tartu (L300) rekonstrueerimine 2020-2022
Tartu-Valmiera (L301) rekonstrueerimine 2022-2024

Liinide rekonstrueerimine on vajalik dünaamilise stabiilsuse tagamiseks et tugevdada Eesti elektrisüsteemi tootmisseadmete ja ülejäänud elektrisüsteemi vahelisi sidemeid, loomaks eeldused sünkroontööks Mandri-Euroopaga. Vene elektrisüsteemist eraldumisega väheneb ka Läti ja Eesti vaheline elektrivõrgu läbilaskevõime. Läbilaskevõime säilitamiseks olemasoleval tasemel ning piirangute vältimiseks Põhja-Lõuna transiidil on vajalik olemasolevate õhuliinide läbilaskevõimsuse suurendamine - sh ka Balti-Tartu-Valmiera 330 kV õhuliini rekonstrueerimine suuremale läbilaskevõimele.