Dashboard!

Baltikumi harmoniseeritud bilansiselgituse mudel

Süsteemihalduritel – Elering AS, AS “Augstsprieguma tīkls” ja Litgrid AB – on hea meel teatada, et Baltikumis on jõutud üksmeelele ühise harmoniseeritud bilansiselgituse mudeli uue ettepaneku osas, mis rakenduks 2018. aasta jaanuarikuust.

Ühiste reeglite väljatöötamisel arvestati turuosaliste poolt avaliku konsultatsiooni korras laekunud tagasisidega, mudeli vastavusega Euroopa Elektrisüsteemi tasakaalustamise võrgueeskirja nõuetele (Guidelines on Electricity Balancing) ning põhimõtteid, mis hõlbustaks Baltikumi ja Põhjamaade reguleerimisturgude edasist lõimumist.

Balti süsteemihaldurite poolt koostatud ettepanekud harmoniseeritud bilansiselgituse mudelit tutvustav dokument on leitav manusest. Samuti on oodatud ka turuosaliste poolsed kommentaarid ja tagasiside bilansiselgituse mudeli osas. Palume esitada tagasiside kirjalikult (vabas vormis) hiljemalt 18. märtsiks, adresseerides need kristofer.vare@elering.ee

Uue mudeli raames on igal süsteemihalduril järgnevalt kavas koostada muudatusettepanekud bilansilepingu tüüptingimuste kohta, mis esitatakse kooskõlastamisele ja kinnitamiseks asjaomase riigi regulaatorile.

Link: Avalikule konsultatsioonile esitatud materjalid
Link: Avaliku konsultatsiooni korras laekunud tagasiside

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Baltic Imbalance Settlement Model Document 17022017 16.02.2017 716.70 KB