Dashboard!

Balti regionaalse piirkonna Euroopaga ühendamise projekt (BEMIP)

Balti regionaalse piirkonna Euroopaga ühendamise projekti (BEMIP) raames valminud lõppraport koos tegevusplaaniga allkirjastati Brüsselis 17. juunil 2009.

BEMIP projekt kutsuti ellu EL presidendi Barroso eestvedamisel eesmärgiga ühendada Euroopas seni eksisteerivad saarpiirkonnad ülejäänud Euroopa elektrituruga. Üheks saarpiirkonnaks defineeriti ka Baltimaade regioon. Projekti eesmärgiks on Läänemere piirkonnas ühise elektrituru toimimiseks vajalike uute ühenduste selekteerimine, turureeglite harmoniseerimine ja energiaturgude integreerimine. Vastava tegevusplaan allkirjastati Euroopa Komisjoni presidendi hr. Barroso ning Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Poola ja Saksamaa peaministrite poolt 17. juunil 2009.

EL toetuse saamiseks said BEMIP projekti raames kaks Balti riike otseselt puudutavat uute ühenduste projekti: Estlink 2 ning Rootsi ja Leedu ülekandevõrkusid ühendav alalisvoolukaabel.

Elektrituru reeglite harmoniseerimiseks ja ühise regionaalse turupiirkonna loomiseks lepiti kokku neljas järjestikuses arenguetapis: esimeses etapis on kõige tähtsam saavutada nii poliitilised kui ärilised kokkulepped osapoolte vahel, mis puudutavad Balti elektriturgude avamist ja seni erandina omanikele kuuluvate Estlink 1 ülekandevõimsuste andmist turu käsutusse. Samuti sisaldab esimene etapp NordPool Spot´i otsust alustada tegevust uues - Estlink hinnapiirkonnas.

Teises etapis nähakse ette turgude avanemiseks vajalikud tegevused, mis on vaja ellu viia hiljemalt esimeses kvartalis 2010, edasi kolmandas etapis tegevused elektrituru paremaks toimimiseks 1 -3 aastat eelmise etapi lõpust ning neljas etapp, pärast mida võime öelda, et eksisteerib toimiv, integreeritud Läänemeremaade ühine elektriturg.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
MoU Final to be signed on 8 June v2 08.06.2015 Vastastikuse mõistmise memorandum/ Memorandum of Understanding 10.05.2017 67.05 KB
Action Plan FINAL DG REGIO 08.06.2015 Uuendatud tegevusplaan/ Renewed Action Plan 10.05.2017 346.78 KB
BEMIP Memorandum of Understanding Vastastikuse mõistmise memorandum / Memorandum of Understanding 09.01.2013 169.93 KB
BEMIP Final report BEMIP projekti HLG lõppraport / Final report of the HLG 09.01.2013 782.25 KB
External environment of the BEMIP BEMIP ühenduste projekti nimekiri / BEMIP projects list 09.01.2013 178.14 KB