Dashboard!

Bilansienergia ost ja müük

Süsteemis kauplemisperioodil ostetud bilansienergia müüakse süsteemi avatud tarnijale.

Süsteemis kauplemisperioodil müüdud bilansienergia ostetakse samal kauplemisperioodil süsteemi avatud tarnijalt.

Kui bilansi selgitamise tulemusena on bilansihalduri bilansienergia kogus mistahes kauplemisperioodil mistahes põhjusel negatiivne, siis loetakse, et süsteemihaldur on sellel kauplemisperioodil müünud bilansihaldurile bilansienergiat koguses, mis on vajalik bilansihalduri bilansi hoidmiseks sellel kauplemisperioodil.

Kui bilansi selgitamise tulemusena on bilansihalduri bilansienergia kogus mistahes kauplemisperioodil mistahes põhjusel positiivne, siis loetakse, et bilansihaldur on sellel kauplemisperioodil müünud süsteemihaldurile bilansienergiat koguses, mis on vajalik bilansihalduri bilansi hoidmiseks sellel kauplemisperioodil.

Süsteemihaldur arvutab Konkurentsiameti poolt kinnitatud bilansienergia hinna arvutamise ühtse metoodika alusel igaks kauplemisperioodiks hinnad nii ostetud kui müüdud bilansienergiale.

Bilansihaldurile müüdud bilansienergia maksumus saadakse aruandeperioodi kõigis kauplemisperioodides süsteemihalduri poolt bilansihaldurile müüdud bilansienergia maksumuste summeerimise teel.

Süsteemihaldurile müüdud bilansienergia maksumus saadakse aruandeperioodi kõigis kauplemisperioodides süsteemihalduri poolt bilansihaldurilt ostetud bilansienergia maksumuste summeerimise teel.

Bilansienergia hinnad

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Bilansienergia hinna arvutamise ühtne metoodika 30.01.2014 247.77 KB