Dashboard!

Bilansilepingu tüüptingimused

Bilansiteenuse osutamise täpsemad tingimused on määratletud Eleringi elektrienergia bilansilepingu tüüptingimustega. Bilansilepingu tüüptingimused kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

  • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
  • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
  • garantiid.

Konkurentsiameti otsusega nr 16-0381-051-1 (13.01.2017)  on kooskõlastatud uued Eleringi elektrienergia bilansilepingu tüüptingimused, mis rakenduvad alates alates 01.03.2017 (kättesaadavad manusest).

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Elering elektrienergia bilansilepingu tüüptingimused 2017 23.01.2017 330.57 KB
Elering elektrienergia bilansilepingu tüüptingimused 2013 04.02.2013 281.58 KB