Dashboard!

Biometaani ühenditest tulenev mõju terasest ülekandetorustike korrosiooniriskile

Biometaani suuremahuline sisestamine maagaasi terastorustikust ülekandevõrku on viimasel kümnendil aktuaalseks muutunud, seetõttu on vastavatele probleemidele hiljuti hakatud suuremat tähelepanu pöörama.

Käesolev uurimustöö käsitleb biometaani mõjusid võrgugaasi torustiku korrosioonile. Uuringu eesmärgiks on katseliselt simuleerida Eesti gaasivõrkudes kasutatavate terasemarkide korrosioonitundlikkust biometaanis sisalduvate korrosiooni tekitavate ühendite suhtes, mille alusel saaks välja töötada objektiivsetel alustel täpsustatud tingimused biometaani sisestamiseks Eesti ülekandevõrku. 

 

 
Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Biometaani ühenditest tulenev mõju terasest ülekandetorustike korrosiooniriskile 10.04.2017 3121.16 KB