Dashboard!
Sulge aken
03.10.2017 Clock 08:40

Alajaamad

Liinid

11 MW

39 MW

501 MW

22 MW

258 MW

Estonia

Sagedus

50.0Hz

Tere tulemast Eleringi andmete avaldamise rakendusse! Kaardil olevad energiavood tähistavad süsteemidevahelisi liikumisi ja annavad ülevaate riikidevaheliste energiaühenduste koormustest. Infot tootmisüksuste ja ülekandesüsteemide katkestuste/piirangute kohta saab http://umm.nordpoolspot.com/web/. Elektrituru hindade ja koguste andmed pärinevad Nord Pool Spotilt ning antud andmed on esitatud Kesk-Euroopa (CET) aja järgi.

Kõik Dashboardil olevad andmed on Eesti ajas, va elektribörsi hinnad ja kogused, mis on esitatud Kesk-Euroopa (CET) aja järgi.

Dashboardil esitatud andmed ulatuvad tagasi kuni 2010. aasta algusesse. Varasemad andmed on kättesaadavad andmete arhiivis.

Lisainfo ja küsimused: veeb@elering.ee

NB! Tehnilistel põhjustel on hetkel osaliselt häiritud andmete edastus Eleringi Dashboardile. Seetõttu palume Eesti-Läti piiri NTC ja ATC andmeid jälgida siin ning Eesti-Soome NTC ja ATC andmeid saab näha NPS veebilehel.

Euroopa Komisjoni (EL)14. juuni 2013 määrusest nr 543/2013 lähtuva ja Euroopa elektrisüsteemihaldureid koondava organisatsiooni ENTSO-E poolt loodud keskse elektrituru ja -süsteemi informatsiooni avalikustamise platvormi on leitav veebiaadressil transparency.entsoe.eu.

Planeeritavad süsteemi saldod avaldatakse kell 16:00 järgmise päeva kohta.