Dashboard!

Eesti-Tsirguliina-Valmiera liin

Eesti-Tsirguliina-Valmiera 330 kV õhuliinide rekonstrueerimine

Liinide rekonstrueerimise aastad:
Eesti-Tsirguliina (L353) juhtme vahetus ja gabariitide korrastamine, 2017-2018
Tsirguliina-Valmiera (L354) juhtme vahetus ja gabariitide korrastamine, 2015

Liinide rekonstrueerimine on vajalik dünaamilise stabiilsuse tagamiseks et tugevdada Eesti elektrisüsteemi tootmisseadmete ja ülejäänud elektrisüsteemi vahelisi sidemeid, loomaks eeldused sünkroontööks Mandri-Euroopaga. Vene elektrisüsteemist eraldumisega väheneb ka Läti ja Eesti vaheline elektrivõrgu läbilaskevõime. Läbilaskevõime säilitamiseks olemasoleval tasemel ning piirangute vältimiseks Põhja-Lõuna transiidil on vajalik olemasolevate õhuliinide läbilaskevõimsuse suurendamine - sh ka Eesti-Tsirguliina-Valmiera 330 kV õhuliini rekonstrueerimine suuremale läbilaskevõimele.