Dashboard!

Ehitamine

Ehitiste rajamisel liinide kaitsevööndisse tuleb võimalike edaspidiste arusaamatuste vältimiseks kõik kooskõlastused saada ja küsimused lahendada planeeringute ja projektide koostamise ning kooskõlastamise käigus. Selleks palume juba planeerimise algetapis pöörduda vastava piirkonna käidukorraldaja poole.