Dashboard!

Millest koosneb elektriarve?

Elektriteenuse kogumaksumuse puhul on oluline eristada selle erinevaid komponente. Lisaks elektrienergia enda hinnale sisaldab elektriarve ka võrgutasu, elektriaktsiisi, taastuvenergia tasu ning käibemaksu. Võrgutasu, mille kooskõlastab Konkurentsiamet, moodustab tüüpilise kodutarbija elektriarvest ligikaudu 40%, kulud elektrienergiale moodustavad arvest umbes kolmandiku. Võrgutasu ja elektrienergia osakaal konkreetse kliendi puhul sõltub sellest, millise võrguteenuse pakkuja võrgupiirkonnas klient asub ja millise paketi on ta võrguteenuse ja elektrienergia tarbimiseks valinud.

Kuni 31. detsembrini 2012 oli Eestis elektrienergia hind riiklikult reguleeritud (ca 30 EUR/MWh). Avatud elektriturul kujuneb elektrienergia hind nõudluse ja pakkumise vahekorras, mida kajastab elektrienergia hinna kujunemine elektribörsil. Tarbija jaoks sõltub elektrienergia hind eelkõige müüja ja tarbija vahel sõlmitud lepingust.

Jälgi elektrienergia hinna kujunemist Eleringi Dashboardil.

Kogu info Nord Pool Spot süsteemi hindade kohta leaib siit (inglise keeles).