Dashboard!

Elektrisüsteemi kuukokkuvõtted

Elering avalikustab oma veebilehel igal kuul elektrisüsteemi kokkuvõtte, milles tuuakse välja eelneva kuu tähtsamad näitajad elektrisüsteemis ning analüüsitakse oluliste muutuste põhjuseid ja nende mõju.

Elektrisüsteemi kokkuvõtetega on võimalik tutvuda Infokeskuse rubriigi alamrubriigis Kuukokkuvõtted.

Kokkuvõtete aluseks oleva metoodikaga on võimalik tutvuda allpool lisatud failis.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Elektrisüsteemi bilansi kokkuvõtte metoodikad 08.12.2011 209.76 KB