Dashboard!

Elektrituru käsiraamat

Elektrimajandus on muutunud seoses turu lõpliku avamisega Eesti ühiskonnas üheks olulisemaks arutelu teemaks nii riiklikul tasemel kui inimeste igapäevaelus. Elering soovib anda arutelude kvaliteedi tõstmiseks omapoolse panuse, avaldades oma toimetiste sarja neljanda väljaandena elektrituru käsiraamatu.
 
Elektrituru käsiraamat annab ülevaate energiapoliitika kujunemisest Euroopa Liidus ja Eestis, Eesti elektrisüsteemist, selle osadest ja toimimisest, elektriturust laiemalt ning kauplemise reeglitest siinsel elektriturul, samuti elektrisüsteemi toimimiseks olulisest elektribilansi tagamisest.

 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
elering elektrituru käsiraamat 2016 web 21.04.2016 11546.81 KB