Dashboard!

Esmakordsel taotlemisel esitatavad andmed

Taastuvast energiaallikast tootja

Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taastuvast energiaallikast tootja Eleringile järgmised andmed vabas vormis e-posti aadressil resupport@elering.ee:

 • tootja avatud tarnija ja bilansihalduri nimi – viimane juhul kui need ei ole üks ja seesama isik;
 • bilansihalduri või avatud tarnija nimi ja EIC X-kood;
 • tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 • tootja EIC X-kood (kättesaadav Eleringi Andmelattu sisse logides);
 • elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus ja tootmise asukoht;
 • tootmise alustamise aeg;
 • tootmisseadmete võimsus;
 • info saadud investeeringutoetuste kohta (ainult tuuleenergiast elektritootjad);
 • tegevusloa number ja kehtivuse algusaeg (ainult üle 100 kW võimsusega elektritootjad)
 • info tootmiseks vajalike keskkonnalubade kohta

Koostootmise režiimil tootja

Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab koostoomise režiimil elektrienergia tootja Eleringile järgmised andmed vabas vormis e-posti aadressil resupport@elering.ee:

 • tootja avatud tarnija ja bilansihaldur, kui need ei ole üks ja seesama isik;
 • bilansihalduri või avatud tarnija nimi ja EIC X-kood;
 • tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 • tootja EIC X-kood (kättesaadav Eleringi Andmelattu sisse logides);
 • tootmise asukoht;
 • tootmisseadmete võimsus (MW);
 • tootmise alustamise aeg;
 • elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus;
 • kasutatud kütuse alumine kütteväärtus (MJ/kg; MJ/m3);
 • toodetud soojusenergia kasutusviis;
 • tegevusloa number ja kehtivuse algusaeg
 • info tootmiseks vajalike keskkonnalubade kohta
 • andmed elektri- ja soojusenergia mõõtmise vastavuse kohta Eestis kehtivale seadusandlusele;
 • muud Eleringi poolt küsitud andmed ja dokumendid esitatud andmete kontrollimiseks;

Lisanõuded (kehtivad kõigile toetust taotlevatele tootjatele)

Vastavalt Elektrituruseaduse §55 lõikele 1 kinnitab võrguettevõtja, kelle võrguga tootmisseade on ühendatud, tootmisseadme Võrgueeskirjaga kehtestatud tehniliste nõuete kohasust. Tootja esitab oma võrguettevõtjalt saadud kinnituskirja Eleringile esmakordsel toetuse taotlemisel. Kinnituskirjas peab olema toodud konkreetne kuupäev, millest alates loetakse tootja tootmisseade nõuetekohaseks ning alates sellest kuupäevast alates on Eleringil võimalik maksta taotluse alusel toetust.

Kui tootja poolt esitatud andmetes toimub muudatusi, annab tootja sellest koheselt Eleringile teada.

Taotlemise juhend

Tootja esitab taotlus-arve eelmisel kuul toodetud ja tunniti saldeeritud võrku antud elektrienergia eest toetuse saamiseks - seitsmendaks kuupäevaks e-posti aadressile resupport@elering.ee. Eraisikute ning mitte-käibemaksukohustuslaste puhul on Andmelao kaudu esitatav taotlus väljamakse tegemise aluseks ning täpsemad juhised selleks toodud siin