Dashboard!

EstLink 1

Investeeringu algus 2005-05-01

Investeeringu lõpp 2006-11-01

Kogumaksumus 40 400 023 EUR

EstLink 1 on Eesti ja Soome vaheline alalisvoolukaabel võimsusega 350 MW. EstLink 1 kogupikkus on 105 km, mis koosneb 74 km merekaablist ja 31 km maakaablist. EstLink 1 merekaabli omanikud on alates 2013. aasta 30. detsembrist Eesti ja Soome põhivõrguoperaatorid Fingrid Oyj ja Elering AS. Sellele perioodile eelnevalt oli kaabel Eesti Energia, Latvenergo, Lietuvos Energija, Pohjolan Voima ja Helsingin Energia ühisomand.

Eesti ja Soome elektrisüsteemihalduri Elering ja Fingrid allkirjastasid Eesti Energiaga EstLink 1 merekaabli rendilepingu, mille kohaselt anti 20. septembrist 2010 kogu EstLink 1 võimsus elektriturule jaotamiseks. EstLink 1 on tõstnud oluliselt elektrituru likviidsust ning avardab võimalusi regioonidevaheliseks elektrikaubanduseks.

Ühenduskoht Eestis Harku alajaam
Ühenduskoht Soomes Espoo alajaam
Omandisuhted

Alates 30.12.2013: Eesti ja Soome põhivõrguoperaatorid Fingrid Oyj ja Elering AS

Kuni 30.12.2013: AS Nordic Energy Link (Eesti) kaudu Balti ja Soome energiaettevõtete ühisomand

Projekti algus 1. mai 2005
Maakaabli paigaldamise algus 2006. a algus
Merekaabli paigaldamise algus 2006. a hilissuvi
Kasutamine (ärieesmärgil) alates 2006. a novembrist
Ülekandetehnoloogia HVDC Light®, ABB
Ülekandevõimsus 350 MW
Alalisvoolu pinge +/- 150 kV
Kaabli pikkus Kogupikkus 210 km (2 korda 105 km), sealhulgas 148 km (2 korda 74 km) merekaabel ja 62 km (2 korda 31 km) maakaabel
Maksimaalne sügavus meres 100 m
Vahelduvvoolu pinge Harkus 330 kV
Vahelduvvoolu pinge Espoos 400 kV
Merekaabel Ekstrudeeritud polümeerisolatsiooniga kaabel
Elektrijuht 1000 mm2 vask
Terassoomus
Diameeter 96 mm
Kaal 27 kg/m
Maakaabel Ekstrudeeritud polümeerisolatsiooniga kaabel
Elektrijuht 2000 mm2 alumiinium
Diameeter 93 mm
Kaal 11 kg/m
HVDC Light® muundusalajaamad Muundavad vahelduvvoolu alalisvooluks ja teisel poolel alalisvoolu vahelduvvooluks
Energia suund Energiat saab edastada mõlemal suunal