Dashboard!

Ülevaade

Käesoleva aasta I kvartalis olid Eleringi äritulud 34,5 miljonit eurot, ärikasum 17,7 miljonit eurot ja puhaskasum 16,1 miljonit eurot.

Ettevõtte majandustulemused olid ootuspärased, võttes arvesse elektritarbimise tsüklilist iseloomu. Head talveperioodi tulemused võimaldavad kindlamalt minna vastu suveperioodile, mis on energeetikas majanduslikult raskem. Suvel tarbitakse elektrit vähem ning ka ülekandetariifid on madalamad, kuid samal ajal tehakse ka enamus remondi- ning hooldustöödest ning investeeringutest. Käesoleval aastal investeerib Elering veel üle 100 miljoni euro, mille finantseerimiseks kasutatakse peamiselt laenukapitali.

Möödunud aasta sama kvartaliga võrreldes on tulemused paranenud – tulud on kasvanud 1,3 miljoni euro võrra, kuid ärikulud vähenenud 0,4 miljoni euro võrra. Tulemuseks oli ärikasumi suurenemine 1,7 miljoni euro võrra. Tulude kasvu põhjusteks olid eeldatust mõnevõrra suurem elektritarbimine ja ka tariifide muutus alates 1. jaanuarist 2012. Finantskulud vähenesid võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 0,2 miljonit eurot, mille tulemusena suurenes puhaskasum kokku 1,9 miljoni euro võrra. Rahavood põhivara investeeringute finantseerimiseks on samal ajal peaaegu kahekordistunud – 8,1-lt 15,5 miljoni euroni.