Dashboard!

Ülevaade

Käesoleva aasta I kvartalis olid Eleringi tulud 43,8 miljonit eurot, ärikasum 23,1 miljonit eurot ja puhaskasum 20,8 miljonit eurot.

Majandustulemused ületasid taas prognoose peamiselt tänu piiriülese ülekandevõimsuse oksjonituludele, samas kui kodumaise elektri ülekandemahud langesid seoses tavapärasest soojema talve tõttu.

Tulud kasvasid võrreldes 1. kvartaliga 2013. aastal 1,3 miljoni, ärikulud aga 0,2 miljoni euro võrra. Tulemuseks oli ärikasumi kasv 1,1 miljonit eurot. Tulude kasvust tuli enamus piiriüleste ülekandevõimsuse oksjonist Eesti ja Läti piiril – 4,3 miljonit eurot. Saadud ülekoormuse tulu avaldab järgmisel tariifiperioodil võrgutasudele vähendavat mõju. Samas tulu elektri ülekandest langes 1,9 miljonit eurot peamiselt seoses soojema talvega, sealjuures tariifid olid täpselt samad, mis aasta tagasigi. Tulud bilansiteenuste müügist vähenesid 1,8 miljonit eurot. Ärikulud jäid praktiliselt eelmise aasta tasemele, kasvades 0,2 miljonit eurot. Raamatupidamislikud finantskulud suurenesid 0,9 miljonit eurot seoses suurte investeerimisobjektide valmimise tagajärjel esinevate kapitaliseeritud intressikulude vähenemisega.

Rahavoog äritegevusest oli 26,8 miljonit eurot, millele lisandus 20 miljonit eurot Euroopa Liidu abi EstLink 2 ehituseks. Investeeringuid rahastas Elering kvartali jooksul täpselt nimetatud summade ulatuses. Laenude osas kvartali jooksul muutusi ei toimunud.

Eleringi varade maht ulatus märtsi lõpus 720 miljoni euroni, millest põhivarad moodustasid 678,7 miljonit eurot. Ettevõtte omakapital kasvas kasumi toel 294,8 miljoni euroni.