Dashboard!

Ülevaade

2016. aasta I kvartalis olid Eleringi tulud 45,6 miljonit eurot, ärikasum 20,7 miljonit eurot ja puhaskasum 17,8 miljonit eurot.

Tulud suurenesid võrreldes 1. kvartaliga 2015. aastal 6,4 miljoni euro võrra. Kasvu põhjusteks olid bilansiteenuse mahtude kasv, suurem elektri ülekanne seoses külmema talvega ning EL põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi tulude suurenemine. Ärikulud kasvasid 3,5 miljoni euro võrra peamiselt seoses suurema koguse ostetud bilansienergiaga, aga ka elektri ülekande kasvust tingitud võrgukadude suurenemisega. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, mille tulemusena puhaskasum suurenes 2,8 miljonit eurot.

Rahavoog äritegevusest tõi sisse 29,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 4,2 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 3,0 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli -1,2 miljonit eurot. Finantseerimisega seotud rahavooge 1. kvartalis ei olnud.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 884,0 miljonit eurot ning omakapital 347,2 miljonit eurot.