Dashboard!

Igakuised kohustused

Kooskõlas Elektrituruseadusega on võrguettevõtjatel ja liinivaldajatel alljärgnevad igakuised kohustused:

5. kuupäev (tööpäev) - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja edastavad Eleringile andmed tarbijatele (sh omatarve) eelmisel kalendrikuul osutatud võrguteenuste ja tootjaliini kaudu tarbitud elektrienergia kogumahu kohta lisatud vormi kohaselt e-posti aadressile resupport@elering.ee.

Jaotusvõrguettevõtja, kelle võrguga toetust saava tootja tootmisseade on ühendatud, esitab Eleringile andmed tootja poolt eelmisel kalendrikuul võrku antud elektrienergia koguste kohta vormil "Võrguettevõtja poolt mõõtmisandmete esitamise vorm".

7. kuupäev (tööpäev) – Tuginedes võrguettevõtjate ja liinivaldajate poolt esitatud andmetele esitab Elering võrguettevõtjale ja liinivaldajale arve, kus on toodud tarbijatele osutatud võrguteenuste maht ning sellel vastav toetuste rahastamiseks ettenähtud summa. Kui võrguettevõtja või liinivaldaja ei ole vastavaid andmeid tähtajaks saatnud, esitatakse arve prognoosandmete alusel. Samuti on arvel korrigeerimised üle-eelmise kuu kohta, kui tegelikud andmed on laekunud hiljem.

14. kuupäev (tööpäev) - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja tasuvad toetuste rahastamiseks esitatud arve, sõltumata sellest, kas tarbijad on toetuste rahastamise eest tasunud.

20. kuupäev - Võrguettevõtjad ja liinivaldajad edastavad tegeliku võrguteenuste mahu ja tootjaliini kaudu tarbitud elektrienergia koguse kohta.

Järgmise kuu 7. kuupäevaks (tööpäevaks) – täpsustatud võrguteenuse mahtude järgi arvutab Elering välja korrektsiooni suuruse ja lisab/lahutab selle järgmise kuu arvele.

Eleringile esitatavad igakuised andmed kokkuvõtlikult:

Kuupäev Dokument E-posti aadress Vorm
5. tööpäev Osutatud võrguteenus resupport@elering.ee "Vorm osutatud võrguteenuse andmete edastamiseks"
  Mõõtmisandmed, kui ei ole EE JV klient resupport@elering.ee "Võrguettevõtja poolt mõõtmisandmete esitamise vorm"
20. tööpäev Tegelik osutatud võrguteenus resupport@elering.ee "Võrguettevõtja poolt mõõtmisandmete esitamise vorm"

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Vorm vorguettevotjatele arve aluseks est Vorm osutatud võrguteenuse andmete edastamiseks 02.02.2012 27.50 KB
Mootmisandmete edastamine est Võrguettevõtja poolt mõõtmisandmete esitamise vorm 02.02.2012 241.50 KB