Dashboard!

Ülevaade

Käesoleva aasta teises kvartalis olid Eleringi tulud 30,9 miljonit eurot, ärikasum 12,1 miljonit eurot ja puhaskasum 10,0 miljonit eurot.

Jätkub trend, kus piiriülese ülekandevõimsuse oksjonite tulud ületavad ootusi, samas aga kodumaise elektri ülekandemahud langevad seoses tavapärasest soojema ilmaga, eriti aprillikuus.

Tulud kasvasid võrreldes teise kvartaliga 2013. aastal 7,9 miljoni võrra, kuid ärikulud jäid samale tasemele. Tulude kasvule aitasid enim kaasa piiriüleste ülekandevõimsuse oksjonid Eesti ja Läti ning Eesti ja Soome vahel – kokku kasv 9,8 miljonit eurot. Samas tulu elektri ülekandest langes 1,5 miljonit eurot peamiselt seoses soojema kevadega, sealjuures tariifid olid täpselt samad, mis aasta tagasi. Tulud bilansiteenuste müügist vähenesid 2,0 miljonit eurot. Raamatupidamislikud finantskulud suurenesid 1,0 miljonit eurot seoses suurte investeerimisobjektide valmimise tagajärjel esinevate kapitaliseeritud intressikulude vähenemisega.

Rahavoog äritegevusest oli 18,2 miljonit eurot, millest 14,0 kulus investeeringute eest tasumiseks. Väljavõetud laenude osas kvartali jooksul muutusi ei toimunud.