Dashboard!

Ülevaade

2015. aasta teises kvartalis olid Eleringi tulud 23,6 miljonit eurot ja ärikasum 2,3 miljonit eurot.

Seoses Võrguteenus Valduse AS-i enamusaktsiate omandamisega sisaldavad avaldatavad Eleringi majandustulemused selle aasta algusest ka omandatud tütarfirma tegevust. Võrguteenus Valdus on valdusfirma, mille tegevusalaks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine. 

Eleringi tulud langesid võrreldes teise kvartaliga 2014. aastal 7,3 miljoni euro võrra. Languse põhjuseks 1.07.2014. toimunud arvestuspõhimõtete muutus riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulude raamatupidamislikus kajastamises. Selle tulemusena ei kajastata oksjonitulusid enam ärituludes, vaid võetakse bilansis arvele pikaajalise kohustena. Eelmise aasta teises kvartalis suurendasid oksjonid tulusid 10,3 miljoni euro võrra. Kulude poolel põhjustas 5,0 miljoni euroga suurima muutuse dividendidelt makstud tulumaks. Elering maksis riigieelarvesse 20,0 miljoni euro eest dividende. 

Rahavoog äritegevusest tõi sisse 7,3 miljonit eurot ning rahavoog investeerimistegevusest viis välja kokku 23,1 miljonit eurot. Sealjuures investeeriti põhivarasse 10,6 ja tütarettevõttesse Võrguteenus Valdus AS 20,2 miljonit eurot. Lisaks laekus riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest 7,4 miljonit eurot. Rahavoog finantseerimisest oli kokku 12,0 miljonit eurot, koosnedes väljavõetud Euroopa Investeerimispanga laenust 32,0 miljonit eurot ning makstud dividendidest 20,0 miljonit eurot. Raha jääk vähenes kvartaliga 3,8 miljonit eurot.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 829,6 miljonit eurot ning omakapital 306,8 miljonit eurot.