Dashboard!

Ülevaade

Käesoleva aasta III kvartalis olid Eleringi äritulud 17,2 miljonit eurot, ärikasum 242 tuhat eurot ja puhaskasumiks kujunes -2,4 miljonit eurot.

Möödunud aasta sama kvartaliga võrreldes on tulemused paranenud – tulud on kasvanud 0,4  miljoni euro võrra ning ärikulud 0,1 miljoni euro võrra, mille tulemusena suurenes ärikasum 0,3 miljonit eurot.

Finantskulud on suurenenud 0,9 miljoni, mille tulemusena puhaskasum kahanes 0,65 miljoni euro võrra.

Rahavood investeeringute finantseerimiseks on samal ajal märgatavalt suurenenud – 4,9-lt 12,9 miljoni euroni võrreldes möödunud aasta sama kvartaliga. 

Kvartali jooksul toimusid ka olulised muutused finantseerimises. Juulis emiteeris Elering eurovõlakirju 225 miljoni euro ulatuses 7-aastase tähtajaga ning ettevõte maksis tagasi senise sündikaatlaenu 187 miljonit eurot. Selleks, et suurendada ettevõtte finantstugevust seoses investeeringutest tuleneva laenukoormuse kasvuga, laiendas omanik septembris Eleringi aktsiakapitali uute aktsiate emissiooni teel 9,89 miljoni euro võrra.

 Ettevõtte majandustulemused olid ootuspärased, võttes arvesse elektritarbimise tsüklilist iseloomu ja Eleringi tariifide struktuuri ning ka intensiivset remondiperioodi. Suvel tarbitakse elektrit vähem ning ka ülekandetariifid on madalamad, samal ajal tehakse ka enamus remondi- ning hooldustöödest. Külmemate ilmadega on keerulisem seadmeid hoolduseks tööst välja võtta, ohustamata sealjuures tarbijate varustuskindlust.