Dashboard!

Ülevaade

Selle aasta kolmandas kvartalis olid Eleringi tulud 20,1 miljonit eurot, ärikasum 0,8 miljonit ja puhaskahjum 1,9 miljonit eurot.

1. juulist muutusid oluliselt riikidevahelise ülekandevõimsuse oksjonilt laekunud summade arvestuspõhimõtted, mis vähendasid Eleringi tulusid ja kasumit.

Nimetatud laekumisi ei võeta enam raamatupidamislikult arvesse tuluna, vaid kantakse spetsiaalsesse fondi, millest Elering finantseerib tulevikus piiriüleste ülekandevõimsuste suurendamiseks tehtavaid investeeringuid. Samas ei mõjuta sel viisil finantseeritavad investeeringud võrgutasusid.

Eleringi kolmanda kvartali tulud kahanesid 2013. aasta sama ajaga võrreldes 7,2 miljoni euro võrra, kuid ärikulud jäid praktiliselt samale tasemele. Tulude languse peamiseks põhjuseks oligi ülaltoodud arvestuspõhimõtte muudatus (mõju -6,6 miljonit eurot), kuid oma osa oli ka selle aasta aprillist jõustunud madalamatel võrgutariifidel. Tulud bilansiteenuste müügist vähenesid 0,8 miljonit eurot. Arvestuslikud finantskulud suurenesid 2,0 miljonit eurot, kuna suurte investeerimisobjektide valmimisega seoses vähenes kapitaliseeritud intressi summa.

Rahavoog äritegevusest oli 1,5 miljoni euroga negatiivne, kuna kolmandas kvartalis toimus võlakirjade aastane intressimakse. Rahavoog investeerimisest oli 25,8 miljonit eurot ning Elering võttis investeeringute finantseerimiseks välja Põhjamaade Investeerimispanga laenud mahus 35 miljonit eurot.