Dashboard!

Investeeringud 2017-2021

Eleringi nõukogu kinnitas detsembris 2016 ettevõtte investeeringute eelarve aastateks 2017-2021. All pool olev loetelu sisaldab nimetatud eelarvest põhivõrgu elektriseadmetesse tehtavate investeeringute osa. Tegemist on loeteluga Eleringi planeeritavatest investeeringutest eelarve kinnitamise hetke seisuga. Investeerimisobjektid ja nende realiseerimise tähtajad võivad ajas muutuda. Nimekiri projektidest ning valmimise tähtaegadest vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse vähemalt üks kord aastas.

 

Alajaamad                                    tööde valmimise aasta 

 • 110 kV trafode astmelülitid                                                                   2021
 • 110-330 kV jõutrafode vahetus                                                              2021
 • 110-330 kV trafode läbiviigud                                                               2021
 • Akupatareid ja laadimisseadmed                                                            2021
 • Alajaamade osaline renoveerimine                                                         2021
 • Alajaamade teenindusmaa ostmine                                                         2017
 • Alajaamades RTU-de vahetamine                                                          2017
 • Alutaguse 110 kV alajaama renoveerimine                                            2018
 • Audru 110 kV alajaama renoveerimine                                                  2021
 • Eesti 330 kV alajaama renoveerimine                                                     2017
 • Ellamaa (Riisipere) 110 kV alajaama renoveerimine                              2019
 • Elva 110kV alajaama renoveerimine                                                      2021
 • Haapsalu 110 kV alajaama renoveerimine                                              2022
 • Ida 110 kV alajaama renoveerimine                                                        2017
 • Järvakandi 110 kV alajaama renoveerimine                                            2020
 • Kanepi 110 kV alajaama renoveerimine                                                  2018
 • Kehtna 110 kV alajaama renoveerimine                                                  2022
 • Koigi 110 kV alajaama renoveerimine                                                    2023
 • Konsu 110 kV alajaama renoveerimine                                                   2021
 • Kopli 110 kV alajaama renoveerimine                                                    2017
 • Kuusalu 110 kV alajaama renoveerimine                                                2017
 • Kuuste 110 kV alajaama renoveerimine                                                  2023
 • Laagri (Pääsküla) 110 kV alajaama renoveerimine                                 2023
 • Leisi 110 kV alajaama renoveerimine                                                     2017
 • Linda 110 kV alajaama renoveerimine                                                   2020
 • Lihula 110 kV alajaama renoveerimine                                                  2018
 • Maaritsa 110 kV alajaama renoveerimine                                               2022
 • Mustvee 110 kV alajaama renoveerimine                                               2023
 • Orissaare 110 kV alajaama renoveerimine                                              2018
 • Paljassaare 110 kV jaotusseadme renoveerimine                                    2017
 • Ranna 110 kV alajaama renoveerimine                                                   2019
 • Risti 110 kV alajaama renoveerimine                                                      2019
 • Rõngu 110 kV alajaama renoveerimine                                                  2018
 • Pärnu-Jaagupi 110 kV alajaama renoveerimine                                      2021
 • Saare 110 kV alajaama renoveerimine                                                    2017
 • Sikassaare 110 kV alajaama renoveerimine                                            2020
 • Sindi 110 kV jaotuseadme renoveerimine                                               2018
 • Sirgala 110 kV alajaama renoveerimine                                                  2020
 • Tabasalu 110 kV alajaama rekonstrueerimine                                         2017
 • Tsirguliina 330 kV alajaama renoveerimine                                            2019
 • Tööstuse 110 kV alajaama renoveerimine                                               2017
 • Vändra 110 kV alajaama renoveerimine                                                  2018

 

Elektriliinid

 • 110 kV liinide isolatsiooni, trossi ja linnutõkete vahetamised                2021
 • L104C Alajõe haru eeluuring juhtme vahetuseks ja juhtme vahetus       2021
 • L138 Alutaguse-Jaoskonna 3B ehitamine                                                2022
 • Tapa-Aegviidu-Kehra 110 kV õhuliin                                                     2025
 • L001 Harku- Veskimetsa osaline kaabel- ja õhuliin                                2023
 • L002 Harku- Veskimetsa osaline kaabel- ja õhuliin                                2023
 • L009 Kopli - Paljassaare osaline õhuliini asendamine kaabelliiniga       2020
 • L010 Paljassaare - Volta osaline õhuliini asendamine kaabelliiniga       2020
 • L011 Harku-Veskimetsa kaabel- ja õhuliin                                             2018
 • L012 Harku-Kadaka kaabel- ja õhuliin                                                    2018
 • L8017 Veskimetsa-Kopli kaabelliin                                                         2018
 • L8020 Veskimetsa-Mustamäe kaabelliin                                                  2017
 • L8021 Mustamäe-Järve kaabelliin                                                            2017
 • L8023 Veskimetsa-Kadaka kaabelliin                                                       2018
 • L8025 Veskimetsa-Volta kaabelliin                                                          2020
 • Liinide reservseadmete ost                                                                        2018

 

 Eesti-sisese võrgu arendamine

 • L030 Sindi - Papiniidu gabariitide korrastamine                                     2017
 • L032A Sindi - Metsakombinaadi gabariitide korrastamine                     2017
 • L032B Papiniidu - Metsakombinaadi gabariitide korrastamine              2017
 • L173 Võiküla-Orissaare 110 kV kaabelliini lõik Väikeses väinas          2019
 • L173 Võiküla - Orissaare paralleelliini ehitamine                                   2021
 • L126 Püssi- Aseri gabariitide korrastamine                                             2017
 • L115 Rakvere- Kunda gabariitide korrastamine                                      2017
 • L124A Viru Nigula- Kunda gabariitide korrastamine                             2017
 • Leisi-Kärdla segaliini trassivalik                                                             2019
 • Suure väina teine 110 kV merekaabel                                                     2019
 • Tsirguliina 330 kV A2T trafo paigaldamine                                           2019
 • Virtsu reaktorid                                                                                       2017

 

EstLinkide parendused

 • EstLink 1                                                                                                 2018
 • EstLink 2                                                                                                 2017

 

Eesti-Läti kolmas ühendus (CEF kaasrahastus)

 • Harku-Sindi liini ehitus (L503)                                                               2020
 • Kilingi-Nõmme-Riia liini ehitus (L502)                                                 2020
 • Harku 110 kV lahtrid                                                                               2017
 • Harku 330 kV lahter                                                                                2020
 • Kullamaa 110 kV alajaama renoveerimine                                             2018
 • Sindi 330 kV lahter                                                                                 2020
 • Sindi 110 kV lahter                                                                                 2018
 • Riisipere 110 kV lahtrid                                                                          2019
 • Kilingi-Nõmme 330 kV alajaam                                                             2019

 

Sünkroniseerimine (CEF kaasrahastus)

 • L300 Balti-Tartu rekonstrueerimine                                                        2023
 • L301 Tartu-Valmiera rekonstrueerimine                                                 2024
 • L353 Eesti-Tsirguliina õhuliini rekonstrueerimine                                  2025
 • Eesti-Soome 220 kV vahelduvvoolu merekaablid                                   2025

 

Muud piiriülese mõjuga investeeringud

 • Avariireservelektrijaamade parendused                                                   2017
 • L037 Lihula-Martna gabariitide korrastamine                                         2017
 • L038 Haapsalu-Martna gabariitide korrastamine                                     2017
 • L358 Tartu-Pihkva gabariitide korrastamine                                            2017
 • Sindi A2T ja reaktorid                                                                              2019