Dashboard!

Investeeringuprojektide hangetel osalejatele

Elering korraldab aastas keskmiselt 150 hanget ning rahalise mahu poolest on enamus neist seotud Eleringi investeeringute eelarves olevate projektide elluviimisega. Viimase kümne aasta jooksul on investeeringute põhirõhk olnud suunatud alajaamadesse, mille tulemusel on tänaseks suudetud ületada 1990ndatel tekkinud mahajäämus investeeringutes ning enamus Eleringi alajaamu vastavad kaasaaegsetele tehnilistele nõuetele. Sellest tulenevalt on aga alates 2013. aastast nihkunud põhivõrgu investeeringute raskuskese alajaamadelt elektriliinide uuendamisele. Lisaks tervete liinide rekonstrueerimisele on käivitatud spetsiaalne programm olemasolevate liinide korrastamiseks, hõlmates tegevusi kiirendatud korras ohtlike puude kõrvaldamisest liinikoridoridest kuni linnutõkete paigaldamiseni mastidel.