Dashboard!

Ülevaade

2013. aasta neljandas kvartalis olid Eleringi tulud 41,5 miljonit eurot, ärikasum 19,0 miljonit eurot ja puhaskasum 17,7 miljonit eurot.

Teist kvartalit järjest ületasid Eleringi majandustulemused prognoose peamiselt tänu piiriülese ülekandevõimsuse oksjonituludele, samas kui kodumaise elektri ülekandemahud langesid eelnenud aasta sama kvartaliga võrreldes tavapärasest soojema talve ning ka puhkepäevade rohkuse tõttu detsembrikuus.

Tulud kasvasid võrreldes 2012. aasta neljanda kvartaliga 6,6 miljoni, ärikulud aga 4,7 miljoni euro võrra. Tulemuseks oli ärikasumi kasv 1,9 miljonit eurot. Tulude kasvust tuli enamus piiriüleste ülekandevõimsuste oksjonilt Eesti ja Läti piiril – 5,0 miljonit eurot. Saadud ülekoormuse tulu avaldab järgmisel tariifiperioodil võrgutasudele vähendavat mõju. Ärikulude kasvu peamisteks põhjusteks oli bilansi- ning kaoenergia ostukulude suurenemine seoses elektrituru avanemisega ja reguleeritud elektrihinna kadumisega. Finantskulud vähenesid 0,7 miljonit eurot, mille tulemusena puhaskasum suurenes kokku 2,6 miljonit eurot.

Rahavoog äritegevusest oli 23,2 miljonit eurot, kuid põhivara investeeringute eest tasuti 68,0 miljonit eurot. Suurimaks investeeringuks oli Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse Estlink 1 ost – 38,5 miljonit eurot. Investeeringute finantseerimiseks kasutati pangalaene Euroopa ja Põhjamaade Investeerimispankadelt.