Dashboard!

Ülevaade

Eleringi tulud olid 2015. aasta neljandas kvartalis 42,8 miljonit eurot, ärikasum 17,2 miljonit eurot ja puhaskasum 14,3 miljonit eurot.

Seoses Võrguteenus Valduse AS-i aktsiate omandamisega avaldab Elering majandustulemusi konsolideeritult ja need sisaldavad ka omandatud tütarfirma tegevust. Võrguteenus Valdus on valdusfirma, mille ainukeseks tegevuseks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine. 

Eleringi tulud suurenesid neljandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta neljanda kvartaliga 6,9 miljoni euro võrra. Kasvu põhjuseks olid gaasi ülekandetulude lisandumine, Euroopa Liidu põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi ning bilansiteenuse tulude suurenemine. Ettevõtte ärikulud kasvasid 4,5 miljoni euro võrra peamiselt seoses gaasi ülekandevaldkonna kulude lisandumisega. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, mille tulemusena puhaskasum suurenes 2,4 miljoni euro võrra.

Rahavoog äritegevusest tõi eelmise aasta viimases kvartalis sisse 21,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 14,9 ning Võrguteenus Valduse aktsiatesse pool miljonit eurot. Selle tulemusena sai Eleringist ettevõtte ainuomanik. Riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 8,1 ning büroohoone müügist 1,6 miljonit eurot. Seega oli neto rahavoog investeerimisest 5,7 miljonit eurot. Laene maksti tagasi 1,2 miljoni euro ulatuses ning omaniku ehk Eesti riigi poolse sissemakse tulemusena suurenes Eleringi aktsiakapital kaheksa miljoni euro võrra.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 862 miljonit eurot ning omakapital 329 miljonit eurot.