Dashboard!

Juhend kauplemise alustamiseks

NPS Eesti hinnapiirkonnas saavad osaleda järgmised turuosalised:

 • turuosaline Eestist, kellele ei laiene ElTS-i § 75 lõige 1, ehk vabatarbijad ja tootjad
 • turuosalised välisriigist, kui selle riigi süsteemihaldur on sõlminud Eleringiga kokkuleppe, mis tagab turuosalise elektrienergia tarned
 • turuosalised kolmandatest riikidest, kuid nemad peavad omama Eestis avatud tarnijat

Lisaks NPS poolt kehtestatud reeglitele ja nõuetele on kauplemiseks elektibörsil vajalik täita ka nõuded, mis on esitatud Eleringi kui süsteemihalduri poolt. Nendeks on:

 • avatud tarnija olemasolu, va turuosalised Lätist ja Leedust, kui süsteemihaldurite vahel on sõlmitud vastav tarnete garanteerimise kokkulepe
 • turuosalise unikaalse EIC koodi olemasolu
 • Läti ja Leedu turuosaliste jaoks võivad kehtima hakata lisareeglid, mis võivad vähesel määral piirata nende poolt elektibörsile tehtud pakkumistele (erinevad portfellid, ajaline piirang jne)

Viimasena sätestatud punkt on eelkõige seotud Eesti ja Läti vahelise ülekandevõimsuse jaotamiseks kasutusele võetava "võimsuste optimeerimise" meetodi erisusest.

Kauplemise alustamine alates 3. juunist 2013

Seoses NPS Läti hinnapiirkonna avanemisega 3. juunil 2013 muutub mõneti ka kauplemise alustamise protsess.

 • Alates 3. juunist 2013 kaob NPS ELE hinnapiirkond.
 • NPS Eesti hinnapiirkonnas on võimalik osaleda vaid Eesti turuosalistel.
 • NPS Eesti hinnapiirkonnas tegutsevad kauplejad peavad:
  • olema Eestis registreeritud juriidilise isikuna
  • omama EIC koodi
  • olema sõlminud lepingu NPS-iga
  • omama bilansilepingut Eleringiga või avatud tarne lepingut mõne Eesti avatud tarnijaga
 • Väljaspool Eestit tegutsevad ettevõtted, kes soovivad alustada kauplemist Eesti hinnapiirkonnas, peavad ennast registreerima Eesti turuosaliseks.
   

Vaata lisaks:

Nimekiri NPS Eesti hinnapiirkonnas Elspot ja Elbas turul kauplevate turuosaliste kohta

Juhend kauplemise alustamiseks NPS elektribörsil

NPS börsireeglid ja lepingud