Dashboard!

Info kodutarbijatele

Kõik kodutarbijaid puudutavad elektrituru avamisega seotud muudatused pannakse paika elektrituruseadusega. Seadus lõpetab 1. jaanuarist 2013. aastast reguleeritud hinnaga elektrienergia müügi ning loob eeldused uute müüjate turule tulekuks.

Tavatarbijal on alates 2013. aastast elektri ostmiseks üldjoontes kolm varianti:

  1. börsihinnast sõltuva paketiga;
  2. fikseeritud hindadega paketiga;
  3. üldteenusena.


Kauplemine avatud elektriturul

Iga tarbija võib uue müüjaga sõlmida lepingu kasvõi igal kuul, vahetamiste arv ei ole kuidagi piiratud. Elektrimüüja vahetamine on sarnane telefoni- või mobiilioperaatori vahetamisega: tarbijal tuleb sõlmida leping uue elektrienergia müüjaga, kes ise lõpetab lepingu senise elektrimüüjaga. Arvestada tuleb seda, et igasse koju või kontorisse saab üheaegselt elektrienergiat tarnida ainult üks pakkuja.

Elektrimüüja valimine on nagu iga teenusepakkuja valik: ei tasu otsustada kohe esimese pakkumise laekumise järel. Pakkumised tasuks võtta vähemalt kolmelt elektrimüüjalt.

Juhul, kui klient soovib, et uus müüja saaks pakkumise tegemisel ligi ka tema täpsetele elektritarbimise andmetele, tuleb selleks anda nõusolek ning ettevõte teeb vajaliku info saamiseks päringu kliendi elektritarbimise kohta Eleringi loodud Admelaos.

Eelistada tasuks neid elektrimüüjaid, kes on liitunud elektrituru avanemise hea tahte koostööleppega ning võtnud endale vabatahtlikult kohustuse vältida tarbijate eksitamist. Neil müüjatel on õigus kasutada Avatud 2013 märki. Nimekirja hea tahte leppega ühinenud elektrimüüjatest näeb veebilehel www.avatud2013.ee.

Kindlasti on üheks olulisemaks valikukriteeriumiks elektrimüüjate pakutav hind. Pakkumisi võiks võrrelda elektribörsil Nord Pool Spot kujunevate hindadega, mille leiab aadressilt www.nordpoolspot.com.