Dashboard!

Kauplemine elektribörsil

Euroopas tegutseb hetkel 16 erinevat elektribörsi. Suurim elektribörs Nord Pool Spot tegutseb Põhjamaades, Eestis, Leedus ja Suurbritannias.

Elektriturgude efektiivseks toimimiseks ja ülekandevõimsuste optimaalseks jaotamiseks on loodud lisaks kahepoolsele kauplemisele ka oksjonite süsteem, kus omavahel kauplevad nii tarbijad kui ka tootjad. Turuosaliste tehingute alusel arvutatakse elektribörsil elektrienergia hind ning koostöös põhivõrguettevõtjatega tagatakse seeläbi optimaalne elektrivõrkude juhtimine.

Elektribörsi eesmärk on peamiselt pakkuda elektrienergiaga kauplevatele turuosalistele lühiajaliselt planeeritavat ja standardiseeritud kauplemisvõimalust oma tehingute teostamiseks. Võrreldes kahepoolse kauplemisega võimaldab elektribörs kaubelda neutraalsel platvormil, kuhu igal turuosalisel on võrdne ligipääs ja tehingu vastaspool on anonüümne. Samuti on elektribörsidel madalamad tehingukulud võrreldes kahepoolse kauplemisega, tehakse kättesaadavaks informatsioon konkurentsi ja turulikviidsuse kohta ning samuti esitatakse hind ja informatsioon selle kujunemise kohta.

Organiseeritud elektribörsid tegutsevad kas ühes riigis või regioonis, pakkudes turuosalistele erinevaid tooteid, nt võimalus osta elektrienergiat igaks tunniks või blokk-lepinguid, samuti võimalust kaubelda nädal ette, päev ette, päevasiseselt või üks tund ette.

Euroopas tegutseb hetkel 16 erinevat elektribörsi. Suurim elektribörs Nord Pool Spot tegutseb Põhjamaades, Eestis, Leedus ja Suurbritannias. Nord Pool Spoti edukast toimimisest on Eesti turuosalised osa saanud alates 2010. aasta aprillist. Teine suurem elektribörs Euroopas on European Power Exchange (kuuludes European Energy Exchange gruppi), kes tegutseb Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal ja Šveitsis. Kui enamikes riikides on elektribörsil kauplemine võimalus, siis Hispaanias on see näiteks kohustuslik ning kogu kaubandus peab käima läbi elektrituru korraldaja OMEL-i (Spanish Power Exchange). Samuti on Šveitsis elektribörsil osalemine reguleeritud ning seal saavad ülepiiriliselt importida ja eksportida vaid tootjad ja kauplejad.

Et ülekandevõimsused riikide vahel oleksid optimaalselt jaotatud ning energia liiguks alati madalama hinnaga piirkonnast kõrgema hinnaga piirkonda, on oluline, et ka elektribörside vahel toimuks koostöö. European Market Coupling Company on ettevõte, kelle peamiseks eesmärgiks on muuta ülekandevõimsuste jaotamine efektiivsemaks ja integreerida väiksemad regionaalsed turud ühtseks üleeuroopaliseks elektrituruks. Turgude integreerimise projektist võtavad osa Nord Pool Spot, APX-Endex, Belpex, EPEX Spot, GME, ja OMEL, kelle sooviks on ühendada Põhja-, Kesk-, Lääne- ja Lõuna-Euroopa regioonides hinnaarvutamine. Nimetatud elektribörsid tegutsevad Portugalis, Hispaanias, Itaalias, Belgias, Hollandis, Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Taanis, Norras, Rootsis, Soomes, Balti riikides ning Rootsi-Poola alalisvoolu lingil ehk Poola ja Rootsi vahel, kattes seega 80% kogu Euroopa elektrienergia tarbimisest.

Euroopas tegutsevad elektribörsid

 Elektribörsi nimiRiik, kus tegutseb
 APX-ENDEXHolland
Suurbritannia
 Belpex (Part of APX-ENDEX)Belgia
 Borzen d.o.o.Sloveenia
 EPEX - European Power ExchangeSaksamaa
Austria
Prantsusmaa
Šveits
 Nord Pool Spot ASNorra
Rootsi
Soome
Taani
Eesti
Leedu
 Nord Pool Spot AS - N2EXSuurbritannia
 OMELHispaania
 OMIPPortugal
 OPCOMRumeenia
 OTE, a.s.Tšehhi
 Polish Power ExchangePoola
 SEMOIirimaa
 Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. - ItalyItaalia
 Hungarian Power ExchangeUngari
Lagie - Operator of Electricity MarketKreeka
OKTE, a.s.Slovakkia