Dashboard!

KEHTIVAD LIITUMISPAKKUMISED

Vastavalt võrgueeskirja § 32 lõikes 14 sätestatule on võrguettevõtja kohustuseks esitada oma veebilehel andmed tootjate liitumispakkumiste kohta.

 Kehtivaid liitumislepingu pakkumisi ei ole.