Dashboard!

Gaasisüsteemi kokkuvõte aprill 2017

29.05.2017 08:41

  • Möödunud kuu maagaasi impordimaht suurenes eelneva aasta aprilliga võrreldes 4,93% 456 GWh-ni (43,39 mln m3). Väikseim ööpäevane Eestisse jõudnud maagaasi kogus oli 8,60 ja suurim 18,63 GWh (vastavalt 0,82 ja 1,77 mln m3). Imporditud kogusest moodustas Leedust tarnitud maagaas Eleringi hinnangul 11,00%.
  • Gaasi transiiti Kagu-Eesti maagaasitorustikes tänavu aprillis ei esinenud. Aastatagusel perioodil läbis Kagu-Eesti maagasitorustikke transiidigaas suunaga Lätist Venemaale, mille maht moodustas toona kokku 606 GWh (57,52 mln m3).
  • Leedu gaasibörsil GET Baltic kujunes keskmiseks gaasihinnaks eelmisel kuul 18,86 EUR/MWh. Soome Kaasupörssil oli keskmine hind 20,63 EUR/MWh.
  • Läti Inčukalnsi maa-alusest mahutist pumbati aprillis gaasi välja 1044 GWh ulatuses. Gaasimahuti täituvus oli kuu lõpuks 15,57%.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Gaasisüsteemi kokkuvõte 04 2017kWh 29.05.2017 186.44 KB