Dashboard!

LIITUMINE

Liitumine on uue võrguühenduse loomine või kliendi soovil olemasoleva võrguühenduse tarbimis- või muude tehniliste tingimuste muutmine või varustuskindluse tõstmine.

Liitumisalaste tegevuste all käsitletakse:

  1. Eleringi tegevusi Eesti elektrisüsteemiga (edaspidi elektrisüsteem) liituvate elektritootjate liitumisel;
  2. põhivõrguga liituvate elektritarbijate ja jaotusvõrguettevõtjate liitumist;
  3. liitumise tehniliste tingimuste koostamist põhivõrguga liitujatele ning elektrisüsteemiga liituvatele elektrijaamadele.

Liitumisalane tegevus on reguleeritud Elektrituruseadusega, mille § 42, lõike 2 alusel on välja töötatud ja Vabariigi valitsuse määrusega nr 184 kehtestatud Võrgueeskiri. Võrgueeskirja 5. peatükk sätestab nõuded kliendi elektripaigaldise võrguettevõtja elektrijaotusvõrguga ühendamiseks.

Eleringi elektrivõrguga liitumise protsess koosneb järgmistest etappidest:

Vaata lisaks: