Dashboard!

Limiteeritud PTR-ide oksjon 2014

Limiteeritud PTR-ide 2014. aasta oksjonitulemused leiad siit.

Ülekandevõimsuste jaotusmehhanism Eesti-Läti piiril muutub alates 1. jaanuarist 2014 seoses limiteeritud PTRide (Physical Transmission Rights) aastase ja kuiste toodete müügiga osale võimsusest.

Eesti ja Läti vahelisest ülekandevõimsusest jaotab Nord Pool Spot jätkuvalt 100% kahe piirkonna - NPS Eesti ja NPS Läti vahel. Samaaegselt müüakse aastaks 50 MW ja igakuiselt 50 – 150 MW limiteeritud PTRe kohustusega need süsteemihalduritele tagasi müüa. Süsteemihaldurid maksavad PTRide omanikele tagasi ostetud ülekandevõimsuse eest tasu, mille suurus on võrdne elektri börsihinna erinevusega vastaval perioodil NPS Eesti ja Läti hinnapiirkonna vahel. PTRide oksjoni korraldajad on vastavad süsteemihaldurid ning oksjoni läbiviija on Elering.

Turuosalistele esitatavad nõuded on toodud Eleringi ja AST vahel kokku lepitud oksjoni reeglites.

Oksjonil osalemiseks peavad turuosalised, kellel on sõlmitud oksjoni läbiviijaga vastav leping, esitama oma pakkumised igal määratud oksjonipäeval oksjoniperioodiks. Omandatud PTRide hinna ja tagasiostetud PTRide hinna vahe makstakse PTRide omanikele kord kalendrikuus tehtava selgituse alusel.Pöörame tähelepanu asjaolule, et piiratud PTRide oksjonid leiavad aset Eesti-Läti piiril ainult suunaga Eestist Lätti. Seega ei ole limiteeritud PTRide oksjoni reeglid (Limited PTR Auction Rules) ning nendes reeglites välja toodud oksjoni ja hinnariskide maandamismehhanism kehtivad juhtudel, mil elektri hind NPS Läti hinnapiirkonnas on madalam kui NPS Eesti hinnapiirkonnas.

Turule kauplemiseks antav ülekandevõimsus Eesti ja Läti piiril ei vähene ning see antakse sarnaselt tänasega 100% Nord Pool Spotile jaotamiseks.

Oksjonite toimumise ajagraafik, võimsused ja tulemused esitatakse Eleringi veebilehel ning oksjonite korraldamise põhimõtted on toodud järgmises dokumendis: PTR-Limited Auction Rulebook_2014.

Oksjonireeglid sisaldavad selle korraldamise protseduuri, vajalike dokumentide esitamist, nõudeid osalejatele ning selgitust ja finantsarvestust.

Oksjonil osalemiseks peavad turuosalised esitama Eleringile vastava registreerimise avalduse: Declaration of Acceptance.

Pakkumiste tegemiseks peab osaleja vastavalt oksjoni reeglites sätestatud protseduurile esitama kindlaksmääratud vormis pakkumise esitamise avalduse: Bid sheet 2014 Detsember.

Registreerimise avaldus ja pakkumise esitamise avaldus tuleb esitada oksjoni korraldaja meiliaadressile explicit@elering.ee.

Hinnad ja elektrivõimsuse kogused järgmiseks aasta- ja kuuoksjoniks on:

Aastaoksjon 2014: 50 MW miinimumhinnaga 0,78 EUR/MW
Jaanuar 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,05 EUR/MW
Veebruar 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,29 EUR/MW
Märts 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,47 EUR/MW
Aprill 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,17 EUR/MW
Mai 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,00 EUR/MW
Juuni 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,00 EUR/MW
Juuli 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,00 EUR/MW
August 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,00 EUR/MW
September 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,00 EUR/MW
Oktoober 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,00 EUR/MW
November 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,00 EUR/MW

Detsember 2014: 150 MW miinimumhinnaga 0,00 EUR/MW

Oksjonite läbiviimise kalender asub siin.

Limiteeritud PTR-ide oksjonil osalejate nimekirja leiad siit.