Dashboard!

Limiteeritud PTR-ide oksjon 2015

Limiteeritud PTR-ide 2015. aasta oksjonitulemused leiad siit.

Eesti ja Läti süsteemihaldurid Elering ja Augstsprieguma tīkls (AST) on kokku leppinud uued reeglid Limiteeritud PTR-ide müügiks oksjonitel.

Limiteeritud PTR-ide väljastamine ja kauplemine on regionaalne pikaajaline elektrikaubanduse riski maandamise vahend, mis on loodud Eesti-Läti piiril tegutsevatele turuosalistele. Limiteeritud PTR ei anna selle omanikule õigust elektrienergia füüsiliseks ülekandeks.

Järgmise aasta Limiteeritud PTR-ide oksjonitel osaleda soovival turuosalisel tuleb esitada oksjonikorraldajale õigeaegselt volitatud esindaja allkirjastatud registreerimisvorm. Täidetud registreerimisvorm on siduv kokkulepe oksjonikorraldaja ja osaleja vahel.

Oksjonikorraldaja pakub, väljastab ja müüb Limiteeritud PTR-e aasta-, kvartali- ja kuuoksjonitel. Esimene aastaoksjon mahuga 200 MW toimub 13. novembril 2014.

Täiendav teave oksjoni tingimuste, kalendri ja registreerimisvormi kohta on kättesaadav siin:

Terms and conditions of PTR-limited auctions 2015

Registration form ja Bid sheet

Auction calendar 2015

Limiteeritud PTR-de kogused 2015. aastal:

Aastaoksjon
PTR-L Y-2015: 200 MW

Kvartali oksjon
PTR-L Q1-2015: 100 MW
PTR-L Q2-2015: 65 MW
PTR-L Q3-2015: 65 MW
PTR-L Q4-2015: 100 MW

Kuu oksjon
PTR-L Jan-2015: 150 MW
PTR-L Feb-2015: 150 MW
PTR-L Mar-2015: 150 MW
PTR-L Apr-2015: 135 MW (tulenevalt planeeritud hooldustöödest liinil L310)
PTR-L May-2015: 135 MW (tulenevalt planeeritud hooldustöödest liinil L410)
PTR-L Jun-2015: 135 MW (tulenevalt planeeritud hooldustöödest Venemaa võrgus)
PTR-L Jul-2015: 50 MW (tulenevalt planeeritud hooldustöödest Venemaa Balti- Leningradskaja liinidel)
PTR-L Aug-2015: 50 MW (tulenevalt planeeritud hooldustöödest Venemaa Balti- Leningradskaja liinidel)
PTR-L Sept-2015: 135 MW (tulenevalt planeeritud hooldustöödest liinil L309)
PTR-L Oct-2015: 150 MW
PTR-L Nov-2015: 150 MW
PTR-L Oct-2015: 150 MW
PTR-L Nov-2015: 150 MW
PTR-L Dec-2015: 150 MW
 

Registreerunud turuosaliste nimekiri

Käesolevaga juhime tähelepanu, et iga oksjonil osaleja on kohustatud seadma 32 000 EUR suuruse tagatise oksjonikorraldaja kasuks, kas pangagarantii või sularaha deposiidi kujul. Tagatise kehtivus peab olema seatud vähemalt 3 kuud hilisemaks oksjonil osaleja poolt ostetud PTR-Limited oksjoniperioodi lõpukuupäevast. Tagatise seadmine on eeltingimuseks oksjonil osalemiseks (pakkumuste esitamiseks oksjonil). Tagatis tuleb esitada vähemalt 24 tundi enne oksjoni toimumist, millele osaline soovib pakkumusi esitada. Oksjonikorraldajal on õigus kasutada tagatist oksjonil osaleja tähtaegselt tasumata arvete katmiseks.

Oksjonikorraldaja kontaktid sularaha deposiidi seadmiseks:
Pank: Swedbank
Oksjonikorraldaja: Elering AS
Swift kood: HABAEE2X
IBAN kood: EE942200221025927138
 

Limiteeritud PTR-ide oksjon - kutse avalikul konsultatsioonil osalemiseks

Kutse avalikul konsultatsioonil osalemiseks ja omapoolse arvamuse esitamiseks limiteeritud PTR-ide kohta: "Terms and Conditions of Limited Physical Transmission Rights (PTR-Limited) Auction on the Estonia-Latvia Border”

Balti elektrituru arengud ja limiteeritud PTR-ide oksjonite kogemused viitavad vajadusele täiustada seniseid limiteeritud PTR-ide põhimõtteid. Ka Baltimaade elektrituruosalised on viidanud vajadusele otsida võimalusi Eesti-Läti piiriülese kauplemisega kaasnevate riskide paremaks maandamiseks. Eelnimetatust tulenevalt viisid Balti riikide TSOd 2014. aasta mais läbi uuringu Balti elektriturul kauplemiseks vajalike riskimaandamise võimaluste kohta.

Nimetatud uuringu tulemustest selgus, et turuosalised on huvitatud kehtivate limiteeritud PTR-ide oksjonireeglite täiustamisest.

Eesti ja Läti süsteemihaldurid Elering AS ja AS Augstsprieguma tīkls vaatasid ühiselt üle kehtivad limiteeritud PTR-ide oksjonireeglid. Siinkohal esitame avalikule konsultatsioonile dokumendi "Terms and Conditions of Limited Physical Transmission Rights (PTR-Limited) Auction on the Estonia-Latvia border”, millega palume kõigil huvitatud osapooltel tutvuda ning esitada omapoolsed ettepanekud kirjalikult.

Avalik konsultatsioon kestab 29. augustist kuni 18. septembrini 2014 kella 23.00-ni Kesk-Euroopa (CET) aja järgi. Täiendava informatsiooni saamiseks palume ühendust võtta emaili aadressil explicit@elering.ee.

Avalikule konsultatsioonile esitatud dokumendiga saab tutvuda siin.