Dashboard!

Saaremaa biometaani infopäev 15. november 2013

Saaremaa biometaani infopäev

Biogaasi tootmise ressurss Saaremaa loomafarmide ja toiduainetööstuse biolagunevate jäätmete baasil

Biometaani avalikud hüved ja kasutamise eeldused Eesti transpordis

Gaasilised kütused linnatranspordis - Tartu

KIKi plaanid biogaasi valdkonna edendamisel

Kogu maa gasifitseerimine

LNG seadmed, tootmine, transport ja kasutamine

Uurimistöö "Väikekatlamajade üleviimine LNG-le"

Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt Elering AS-i ja Eesti AGA AS-i tellimusel koostatud uurimistöö kohaselt on olemas nii tehnilised kui majanduslikud eeldused põlevkiviõli asendamiseks väikekatlamajades veeldatud maagaasiga (LNG).

Uurimistööga on võimalik tutvuda allpool lisatud failis. Samuti on lisatud uuringu tutvustamise seminaril esitatud ettekanded.

 
Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
TTÜ uurimistöö katlamajade üleviimine LNGle Uurimis-arendustöö "Tehniline ja majanduslik hinnang vedelkütusel töötavate katlamajade üleviimiseks veeldatud maagaasi kasutamisele" 04.09.2012 2194.89 KB
2012.11.07 esitlus - Siirde Tallinna Tehnikaülikooli professori Andres Siirde ettekanne 09.11.2012 1229.66 KB
2012.11.07 esitlus - Laur AS Eesti AGA tegevjuhi Andrus Lauri ettekanne 09.11.2012 634.61 KB
2012.11.07 esitlus - Parkman Eleringi maagaasi ärisuuna juhi Janek Parkmani ettekanne 09.11.2012 1946.22 KB