Dashboard!

Menetlusdokumendid

Pärnumaa
Siin on võimalik tutvuda teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 330 kV trassi valik“ menetlusdokumentidega Pärnu maakonnas. Dokumentide nimekirja täiendatakse vastavalt planeeringu protsessile.

Viljandimaa
Siin on võimalik tutvuda teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 330 kV trassi valik“ menetlusdokumentidega Viljandi maakonnas. Dokumentide nimekirja täiendatakse vastavalt planeeringu protsessile.