Dashboard!

Mida tuleks teada viibides õhuliinide läheduses

  • Mastidele ronimine on kategooriliselt keelatud, see on eluohtlik.
  • Tuulelohede ja sellesarnaste lennuvahendite lennutamine õhuliinide läheduses on ohtlik lennutaja elule ja tervisele.
  • Märgates liinikoridori servas liini poole tugevalt kaldu olevat puud, teatage sellest liini valdajat. Kuidas ära tunda Eleringile kuuluvaid 110 - 330 kV liine, saab lugeda rubriikidest Õhuliini ja masti elemendid, kaabelliinid, kaitsevöönd.
  • Tormide ning äikesetrombide ajal ja järgselt tuleb õhuliinide lähedal liikudes olla äärmiselt ettevaatlik, kuna mastilt võib olla langenud juhe või piksekaitsetross. Allalangenud juhtmete (trosside) puudutamine on kategooriliselt keelatud ja nendele lähenemine vähem kui 10 meetri kauguselt on ohtlik. Kui leiate mastilt allalangenud juhtme (piksekaitsetrossi), siis teatage sellest viivitamatult Päästeametile telefoninumbril 112. Kui tegemist on kohaga, kus liigub rohkem inimesi, korraldage ohupiirkonnas valve kuni asjatundjate saabumiseni.
  • Kui juhtmetele on kleepunud märg lumi või on tekkinud jäide ning juhtmed on teele või maapinnale ohtlikult lähedal, tuleks loobuda nende alt läbi minekust ja teavitada nähtust liinivaldajat.

Eleringi kontakttelefon on 715 1222, väljaspool tööaega palume jätta teate aadressile info@elering.ee. Hädaolukordades palume võtta ühendust Päästeametiga.