Dashboard!

Võrguettevõtja poolt mõõtmisandmete esitamise kord

1. maist 2007 kehtima hakanud seadusemuudatuse kohaselt peab võrguettevõtja, kelle võrguga toetust saava või ostukohustust kasutava tootja tootmisseade on ühendatud, esitama põhivõrguettevõtjale (Elering OÜ) andmed tootja poolt eelmisel kalendrikuul võrku antud elektrienergia koguste kohta.

Võrguettevõtja esitab andmed elektroonselt lisatud vormi kohaselt e-posti aadressile: resupport@elering.ee

Vaata lisaks: Võrguettevõtja poolt mõõtmisandmete esitamise vorm