Dashboard!

Olulised tähtajad

Kooskõlas Elektrituruseadusega on taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimis elektrit tootvatel tootjatel (edaspidi Tootja) alljärgnevad igakuised kohustused:

5. kuupäev (tööpäev) - Tootja esitab põhivõrguettevõtjale Elering tootmisseadmete kaupa andmed eelmise kalendrikuu kogu elektrienergia toodangu kohta ja selle kohta, kui palju ta tootis eelmise kalendrikuu jooksul elektrienergiat taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil. Andmed esitatakse lisatud vormil "Tootjate poolt andmete ja taotluse esitamise vorm" elektroonselt e-posti aadressileresupport@elering.ee.

NB! Kui tootja ja võrguettevõtja, kellega tootja on liitunud, on kokku leppinud selles, et andmed tootja toodetud elektrienergia kohta esitab võrguettevõtja, siis ei pea andmeid tootja enam Eleringile esitama.

7. kuupäev (tööpäev) – Tootja esitab taotluse ja arve eelmisel kuul toodetud ja tunniti saldeeritud võrku antud elektrienergia eest toetuse saamiseks. Elektrooniliselt esitatavad arved saadetakse e-posti aadressile arved@elering.ee ning koopia e-posti aadressile resupport@elering.ee.

21. kuupäev – Elering tasub toetuse taotluse alusel arved.

Igaaastased kohustused seoses taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetuste rahastamise lisakulu määramiseks:

1. november - Tootjad saadavad Eleringile oma järgmise kalendriaasta toodangu prognoosi.

Kokkuvõtlikult:

 
KuupäevDokumentE-posti aadressVorm
5. tööpäevTootmisandmedresupport@elering.ee"Tootjate poolt andmete ja taotluse esitamise vorm"
 Mõõtmisandmed, kui ei ole Elektrilevi klientresupport@elering.ee"Võrguettevõtja poolt mõõtmisandmete esitamise vorm"
7. tööpäevArvearved@elering.ee
resupport@elering.ee
 

Vaata lisaks: