Dashboard!

PÄRITOLUTUNNISTUSE TAOTLUS

Tootjal, kes toodab Eesti Vabariigis elektrienergiat elektrituruseaduses sätestatud taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmiseb režiimil, on õigus esitada põhivõrguettevõtjale taotlus elektrienergia päritolutunnistuse väljastamiseks.

  • Päritolutunnistuste taotlemisel võrreldakse automaatselt taodeldavat kogust Andmelao mõõteandmetega ning taodelda päritolutunnistusi võib vaid sellele toodangule, mis on toodetud viimase 12 kuu jooksul, kuna päritolutunnistuse kehtivusaeg lõppeb 12 kuud pärast asjaomase energiaühiku (1 megavatt-tund) tootmist.
  • Kui täisarvust megavatt-tundidest jääb taotlemisel kilovatt-tunde üle, saab neid kasutada järgmise perioodi eest päritolutunnistuste taotlemisel

Oma tootmisseadmele päritolutunnistuste taotlemiseks tuleks logida Andmelattu sisse: http://green.elering.ee/ ning valida sobiv roll. Täpsemalt: see isik või firma, kellele registreeritav tootmisseade kuulub ning kelle nimele on tehtud võrguleping. Registreerida tuleb tootja ning seejärel ka konkreetne tootmisseade. Seejärel on võimalik taodelda tootmisseadme toodangule päritolutunnistusi ning antud tunnistustega tehinguid teha.

Detailsem juhend on kättesaadav allpool:

Ettepanekud, täpsustused ning täiendavad küsimused on oodatud e-posti aadressil avp.go@elering.ee

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Juhend päritolutunnistuste andmebaasi kasutamiseks 05.11.2014 102.69 KB