Dashboard!

Pärnumaa

Siin on võimalik tutvuda teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ menetlusdokumentidega Pärnu maakonnas. Dokumentide nimekirja täiendatakse vastavalt planeeringu protsessile.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
20141113 KN-R KSH Teade AmetTead Avalikustamise teade Ametlikud teadaanded 27.11.2014 824.05 KB
20141110 KN-R TP vastuvott ParnuMV Teemaplaneeringu vastuvõtmine 27.11.2014 90.97 KB
20140716 KN-R KSHP-heakskiit Teemaplaneeringu KSH programmi heakskiitmine 27.11.2014 43.44 KB
20140701 KN-R Eskiis-arutelu Saarde Teemaplaneeringu eskiisi avalik arutelu 18.09.2014 183.83 KB
20140716 KN-R KSHP-heakskiitmine-1 Teemaplaneeringu KSH programmi heakskiitmine 11.09.2014 46.25 KB
20140630 KN-R E Teade SaardeVV Teemaplaneeringu eskiisi tutvustamise ja avaliku arutelu teade Saarde valla koduleheküljel 11.09.2014 44.28 KB
20140625 KN-R E Teade PärnuMV Teemaplaneeringu eskiisi tutvustamise ja avaliku arutelu teated Pärnu maavalitsuse koduleheküljel 11.09.2014 90.38 KB
20140621 KN-R E Teade ParnuPostimees Teemaplaneeringu eskiisi tutvustamise ja avaliku arutelu teade „Pärnu postimees“ 11.09.2014 211.60 KB
20140528 KN-R LS-KSP-arutelu Saarde Teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu 18.09.2014 151.80 KB
20140528 KN-R TP Ettepanek Maanteeamet-2 Maanteeameti ettepanek teemaplaneeringu koostamisele 11.09.2014 13.88 KB
20140513 KN-R LS-KSHP Teade ParnuPostimees Teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamise teade „Pärnu postimees“ 11.09.2014 203.83 KB
20140331 KN-R TP Ettepanek EErametsaliit-1 Eesti Erametsaliidu ettepanek teemaplaneeringu koostamisele 11.09.2014 60.89 KB
20140121 KN-R TP Tehnil-kirjeldus-1 Kilingi-Nõmme – Riga TEC-2 õhuliini trassi valiku tehniline kirjeldus 11.09.2014 43.96 KB
20131203 KN-R TP Algat-korraldus ParnuMV Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine 11.09.2014 125.54 KB