Dashboard!

Praktika

Tulin Eleringi praktikale väga suurte ootustega. Praktika lõppedes olid aga mu ootused ületatud – meile näidati iga osakonna tööd, saime endale väga targad ja toredad juhendajad ja mis kõige tähtsam, kõik oli läbi mõeldud ja organiseeritud.

Mari Löper

Mari oli praktikal 2015. aasta suvel ning alates 2015.a augustist töötab energiasüsteemi planeerimise talituses elektrisüsteemi analüütiku ametikohal.

Eleringi 2017. aasta praktikakuulutus ja -info


Elering pakub iga aasta kevadel aktiivsetele reaalteaduste noortele võimalust läbida suvine praktikaprogramm, mis annab tervikliku ülevaate ettevõtte kõikidest valdkondadest ning hea aluspõhja teadlikuks spetsialiseerumiseks oma erialal. Praktika koosneb Eleringi tutvustavatest seminaridest, väljasõitudest alajaamadesse, gaasijaotus- ja mõõtejaamadesse ning teistele objektidele.

Programmi raames saavad praktikandid näha ja kaasa lüüa oma ala spetsialistide käe all Eleringi põhitegevustes:

  • Reaalajas elektri ja gaasi ülekanne ning Eesti elektri- ja gaasisüsteemi juhtimine

Praktikantidel on võimalik soovi korral tutvuda Eleringi juhtimiskeskuse töökorralduse ja dispetšerite tööga.

  • Elektri ja gaasi põhivõrgu arendamine ja käitamine

Praktikandid saavad osa alajaamade ning gaasijaotus- ja gaasimõõtejaamade käidukorraldajate igapäevatööst, ülevaate Eesti  elektri- ja gaasivõrgu planeerimise põhimõtetest, Eleringi tehnoloogiaekspertide ja projektijuhtide ning energiaosakonna tööst ning tutvuda Eleringi suurobjektidega nagu avariireservelektrijaamad Kiisal, EstLink 1 ja EstLink 2.

 

Ühendame praktikal energiad!